Przejdź do treści

Jak podłączyć ściemniacz?

ściemniacz LegrandŚciemniacze to urządzenia umożliwiające skuteczne zarządzanie natężeniem oświetlenia. Są to także oszczędzacze energii (pobór mocy w stanie czuwania 0,1 W) - dzięki temu, że umożliwiają przyciemnianie światła, zmniejszają zużycie prądu, a co za tym idzie ograniczają wydatki na rachunki.

Zastanawiasz się nad wyborem ściemniacza? Oto najpopularniejsze odmiany regulatorów oświetlenia:

 • ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3 - 75 W (uniwersalny, 2-przewodowy, do sterowania lampami LED).
 • ściemniacz uniwersalny obrotowy  5 - 300 W, 5 - 75 W dla LED

 

 

 

 

2-przewodowy ściemniacz uniwersalny do wszystkich typów energooszczędnych żarówek: ściemnialne LED;  ściemnialne kompaktowe fluorescencyjne; fluorescencyjne; halogenowe

img
 

 

Przyjmijmy, że do swojego domu wybrałeś pierwszy rodzaj ściemniacza - ściemniacz przyciskowy, uniwersalny 3 – 75 W,  zasilanie: 230 V~ (współpracuje on też ze ściemnialnymi lampami fluorescencyjnymi i diodowymi LED).

 


 

Poznaj modele tego rozwiązania z oferty Legrand

Ten sam rodzaj ściemniacza dostępny jest w kilku seriach: Celiane, Valena Life, Valena Allure, Niloe.

img

 


 

Jak podłączyć ściemniacz - instrukcja montażu

 

WARTO WIEDZIEĆ! Ściemniacz można zainstalować w dowolnej instalacji elektrycznej - nowo wybudowanej lub już istniejącej. Montaż bezwzględnie należy przeprowadzić przy wyłączonych bezpiecznikach. To pierwsza rzecz, jaką zawsze trzeba wykonać przed pracami elektroinstalacyjnymi. Napięcie wyłącza się w domowej rozdzielnicy.

WSKAZÓWKA! Do puszki elektrycznej doprowadzony jest 3-żyłowy przewód zasilający:

 • przewód fazowy
 • przewód neutralny
 • przewód ochronny

Od puszki elektrycznej do lampy poprowadzony jest kolejny przewód. Wyłącznik światła ma za zadanie przerywać obwód tylko w jednym miejscu i tym przerywanym elementem jest przewód fazowy.

WAŻNE! Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, czyli instalatora z uprawnieniami. Należy postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Legrand nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w trakcie przeprowadzania prac.

KROK 1

krok-1-sciemniaczZdejmuje się ramkę poprzez wsunięcie cienkiego śrubokręta we wgłębienie przy krawędzi ramki/ na styku ramki ze ścianą. Prace rozpoczyna się od podłączenia urządzenia według odpowiedniego schematu połączeniowego (zostało to pokazane na rys.). W pierwszej kolejności zdejmuje się przycisk/klawisz z wyłącznika istniejącego.

L - przewód fazowy
N - przewód neutralny
Linia przerywana - przewód ochronny

KROK 2

Odkręca się dwie śrubki zaciskające pazurki wyłącznika, mocujące go do puszki lub luzuje się śruby znajdujące się w puszce.

KROK 3

Wysuwa się wyłącznik.

KROK 4

Wysuwa się przewody z zacisków. 

Stary wyłącznik jest odłączony.

KROK 5

Sprawdza się, czy do puszki można przykręcić wkręty mocujące.

KROK 6

Weryfikuje, czy puszka jest dobrze zamocowana, czy nie chwieje się na boki, nie poddaje pod naciskiem. Jeśli tak, wymienia się ją, dobrze obsadzając w ścianie.

WAŻNE! W jednej standardowej puszce okrągłej lub kwadratowej Ø60 mm można zamontować jeden ściemniacz.

KROK 7

Podłącza się przewody do ściemniacza zgodnie ze schematem poniżej:

img

Należy sprawdzić, które są fazowe, neutralne i ochronne. Aby standardowa lampa zasilana napięciem 230V zaświeciła, potrzebne jest podpięcie dwóch przewodów: fazowego (L) i neutralnego (N).

KROK 8

Przewody neutralne i ochronne łączy się ze sobą przy użyciu złączek elektrycznych w puszce, poza wyłącznikiem.

KROK 9

Przewód fazowy zasilający podłącza się do zacisku L w ściemniaczu.

KROK 10

Przewód fazowy lampy podłącza się do zwory zacisku oznaczonego
img

KROK 11

Włącza się na chwilę bezpieczniki, aby sprawdzić działanie ściemniacza.

KROK 12

Sprawdza się, czy lampę można włączyć/wyłączyć/ ściemnić/rozjaśnić.krok-14-sciemniacz

KROK 13

Wyłącza się bezpieczniki, mocuje się osprzęt w puszce za pomocą pazurków lub wkrętami do puszki. 

KROK 14

Zakłada się klawisze, osadza ramkę i włącza bezpieczniki.

 


 

Rozwiązywanie problemów:

 

1. Oświetlenie nie włącza się:

 • Przywróć zasilanie
 • Sprawdź podłączenie
 • Wymień żarówkę
 • Wymień ściemniacz
 • Wyłącz zasilanie ściemniacza (reset ściemniacza) a następnie wprowadź go w tryb pracy z przyciskiem (patrz instrukcja)

2. Oświetlenie miga i nie ma możliwości zmiany natężenia oświetlenia:

 • Wymień żarówkę na ściemnialną
 • Wymień balast na ściemnialny
 • Wymień lampę lub balast celem uzyskania ich kompatybilności
 • Wymień ściemniacz

3. Ściemnianie nie pracuje prawidłowo (stop/restart; ściemnianie z przerwami, itp):

 • Naciśnij AUX2 w celu aktywacji statusu LED
 • Jeżeli LED świeci na zielono, ustaw ściemniacz w tryb pojemnościowy (patrz instrukcja) 
 • Jeżeli LED świeci na czerwono, ustaw ściemniacz w tryb indukcyjny (patrz instrukcja)

4. Lampa miga świecąc maksymalną jasnością:

 • Ustaw górny próg maksymalnego poziomu świecenia (patrz instrukcja)

5. Lampa miga świecąc niską jasnością:

 • Ustaw dolny próg maksymalnego poziomu świecenia (patrz instrukcja)

6. Lampa świeci bez możliwości ściemniania i bez możliwości wyłączenia:

 • Zmień tryb pracy ściemniacza na schodowy (patrz instrukcja)

7. Lampa włącza się samoczynnie w dowolnym momencie:

 • Wymień ściemniacz

8. Lampa generuje przydźwięk:

 • Naciśnij AUX2 i postępuj jak w opisie z AUX2 w tabeli powyżej 
 • Wymień lampę/żarówkę

9. Ściemniacz generuje przydźwięk:

 • Naciśnij AUX2 i postępuj jak w opisie z AUX2 w tabeli powyżej 
 • Wymień lampę/żarówkę